DİYABET HASTALIĞI BELİRTİLERİ

DİYABET HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Diyabet belirtilerinin yoğunluğu ve bu belirtilerin yaşanma riski, hangi tip diyabetin yakalandığına bağlı olarak değişebilir. Genel olarak diyabet hastalığı 2 türde görülür: Tip 1 Diyabet ve Tip 2 Diyabetin. Bu diyabet hastalıklarının belirtileri şunlardır:
-Aşırı susamak
-Vücuttan su kaybı (dehidratasyon)
-Aşırı idrar yapma
-Mesane enfeksiyonu
-Vajinal mantar enfeksiyonu gibi idrar yolu enfeksiyonları
-Kilo kaybı
-Yorgunluk, bitkinlik
-Görmede bulanıklık. Görmede meydana gelen bu bulanıklık gözdeki lensin dehidratasyonundan dolayı gerçekleşir.

KİMLER DİYABET HASTASIDIR?
Dünyada diyabet (şeker hastası ) olduğunu fark etmeyenlerin sayısı bu hastalığa yakalandığını fark edenlerin sayısından daha fazladır. Genelde şeker hastalarının büyük bir bölümünü Tip 2 diyabet hastalığı oluşturmaktadır.
Ayrıca kadınlarda şeker hastalığına yakalanma oranı erkeklerden daha yüksektir. Pek çok araştırmacı bunun sebebini şöyle açıklamaktadır. Kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşadığı için ve şeker hastalığı da (diyabet) çoğunlukla ileriki yaşlarda görüldüğü için kadınların diyabete yakalanma olasılığı daha yüksektir. Ayrıca bilinmelidir ki nüfus yaş ortalaması yüksek olan ülkelerde şeker hastalığı (diyabet) görülme olasılığı da artar.
İstisna olarak İngiltere’de Tip 1 şeker hastalığı ne yazık ki çocuklarda da görülmeye ve artmaya başlamıştır. Ve maalesef Tip 2 şeker hastalığının gençlerde görülme oranı da yükselmiştir.

DİYABETTE (ŞEKER HASTALIĞINDA) YAŞANAN SORUNLAR
İnsan kanındaki glukoz sindirilen besinlerden üretilir. Ve bu glukoz karaciğerde kimyasal olarak birtakım değişikliğe uğrar. Glukozun belli bir bölümü depolanırken, diğer bölümü ise vücutta enerji üretmek için kullanılır.
İnsülinin kendine özel bir yapısı vardır. Bu özel yapı sayesinde insülin, vücudun hücrelerinde bulunan özel bölgelere ya da reseptörlere kolaylıkla bağlanır. İnsülinin bu reseptörlere bağlanmasının amacı, hücrelerin kandan glukozu almasını sağlamaktır. Bununla birlikte insülin, proteinleri ve yağı yıkmalarını da önler.

İnsülin vücutta kan glukoz seviyesini azaltabilen tek hormondur ve bunu yapmasının farklı yolları vardır:

-İnsülin glukozun karaciğerde glikojen halinde depolanmasını artırır.
-Karaciğerin çok fazla glukozu kan dolaşımına göndermesini önler.
-Vücudun bütün hücrelerinde kandan glukoz alınmasını artırır.
-Vücuttaki bütün hücrelerde proteinlerin ve yağın yıkımını engeller.

Vücutta bulunan öteki mekanizmalar yeterli düzeydeki kan glukoz seviyesini sağlamak için insülin ile birlikte çalışır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi insülin kandaki glukozu azaltmak için vücutta bulunan tek hormondur. İşte bu yüzden vücutta insülin miktarı azalırsa, vücudun tüm sistem dengesi bozulur. çünkü artık yediğiniz yemeklerden sağladığınız glukozun kana karışmasını oranlayacak bir fren mekanizması kalmamıştır. Ve bu yüzden kandaki glukoz seviyeniz artmaya devam eder.

Glukoz yoğunluğu yeterli seviyeyi geçtiği zaman, kandan idrara geçmeye başlar. İdrar şekerli bir hal aldığında, bu durum mesane ya da vajinal mantar enfeksiyonları gibi rahatsızlıkların daha kolay bir şekilde ortaya çıkmasına sebep olur. Çünkü artık vücudunuzda mikropların daha hızlı büyüyebilmesi için ortam sağlanmıştır.

DİYABETTE ARTAN İDRAR MİKTARI
Vücuttaki kan glukoz seviyesinin artması ile birlikte, idrar miktarı da artar. Çünkü kandaki fazla glukoz böbrekler tarafından süzülür ve idrara gönderilir. Aynı zamanda böbrekler idrarı yüksek seviyedeki glukozdan kurtarmak için, idrara daha fazla tuz ve su salgılar. Vücudun fazla idrar üretmesine tıp dilinde poliüri denir. Ve bu durum genel olarak, diyabetin ilk bulgusudur.

Aşırı idrar durumuna müdahale edilmezse, vücutta dehidrate (su kaybı) meydana gelir ve böylelikle insanlar sık sık susar.

İnsülin aynı zamanda kilo kaybını da engeller ve dokuların yapımına yardım eder. Bu yüzden, vücudundaki insülin miktarı azalan insanlarda kilo kayıpları görülür.